O przedszkolu

Przedszkole mieści się  w parterowym budynku, w niewielkiej miejscowości Rosocha 11, gm. Osiek Mały. Obok znajduje się plac zabaw, który jest dostosowany do wymogów bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi normami i wyposażony w sprzęt rekreacyjno – sportowy wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci. Placówka przeznaczona jest dla 40 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Dysponujemy dwoma przestronnymi, słonecznymi salami wyposażonymi  w nowoczesne zabawki i pomoce dydaktyczne służące do zabaw twórczych i dowolnej aktywności dzieci. Dzieci mają tu doskonałe warunki do zabawy, nauki,  kształtowania zainteresowań i zdobywania nowych umiejętności .

CZAS PRACY PRZEDSZKOLA    

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-16.00.

Zapewniamy raz w tygodniu bezpłatne zajęcia z :
 • języka angielskiego,
 • rytmiki

oraz opiekę psychologa i logopedy.

Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy z dzieckiem, dzięki którym nasi wychowankowie rozpoczynają z sukcesem i bez stresu naukę w szkole, są:  zabawa, zajęcia z całą grupą, praca w zespołach i praca indywidualna.

Nasze przedszkole tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Stosowane aktywne metody pracy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną, twórczą i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.  
Do realizacji programu nauczania  wykorzystujemy sojusz metod i koncepcji, aby  aktywizować wszystkie zmysły małego dziecka m. in.:
 • Metody aktywizujące (przeżywanie): drama, wystawa, pokaz; 
 • Metoda projektów;
 • Metody alternatywne – koncepcje pedagogiki Celestyna Freineta, Plan Daltoński;
 • Metoda Kamishibai (wędrowny opowiadacz – teatr w skrzynce);
 • Dziecięca matematyka E. Gruszczyk- Kolczyńskiej;
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss;
 • Programowanie z przedszkolakami – (gry i zabawy z kodowaniem).

Nasze przedszkole

Bezpieczny plac zabaw  umożliwia dzieciom wesołe zabawy na świeżym powietrzu.

nr 8 plac zabaw
nr 9 plac zabaw

Ogródek kwiatowo warzywny

nr 10
11

Ciekawe zajęcia

Rozwijanie umiejętności przyrodniczych.

nr 13
nr 15
nr 14 z. przyrodnicze
nr 13 (2)

Rozwijanie umiejętności artystycznych.

Rozwijanie umiejętności ruchowych.

Rozwijanie umiejętności teatralnych

Przedszkole realizowało szereg ciekawych projektów:

 „Akademia Zdrowego Przedszkolaka” – celem realizacji projektu było   utrwalenie wśród rodziców, dzieci oraz personelu przedszkolnego wiedzy o tym, jak zdrowo się odżywiać, dbać o bezpieczeństwo dzieci w domu i poza nim oraz jak zapobiegać chorobom.

22 cerytfikat Akademia Zdrowego Przedszkolaka

Eko-Kraina” – celem realizacji  programu było  eko żywienie, nauka  wybierania zdrowych posiłków i umiejętność ich przygotowywania oraz nauka  oszczędzania energii, umiejętność segregacji odpadów, a ponadto  zachęcanie dzieci do aktywności,  zgodnie z hasłem „Ruszam się – jestem zdrowy”.

23certyfikat Eko Kraina

„Bezpieczne przedszkole 2015”  ideą programu było  wpojenie dzieciom  nawyków bezpieczeństwa w placówkach przedszkolnych, domach, na placach zabaw w kontakcie z przyrodą oraz nauka elementarnych zasad ruchu drogowego.

2 4 certyfikat Eko Kraina (2)

Akcje charytatywne 

 „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”- zbiórka karmy dla schroniska.

„Góra Grosza”-podjęcie współpracy z Towarzystwem „Nasz Dom”.

„Zostań Super Zakrętakiem”  zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci”.

Współpraca z rodzicami środowiskiem lokalnym.

Rodzice

25

26

Policja

27

28

Straż pożarna

29

30

Leśniczy

32

31

Pielęgniarka

Biblioteka

Zapraszamy do galerii zdjęć!